Ειδικά Τμήματα

Προετοιμασία εισαγωγής σε Μουσικά πανεπιστήμια, Ευρωπαϊκής -Βυζαντινής - Παραδοσιακής Χορωδίας.

Τμήμα με βάση την μουσική μέσω Ηλεκτρονικών Υπολογιστών .