Κλασσικό τμήμα

Κλασσικό τμήμα με σχολές Σύνθεσης, Ανωτέρων Θεωρητικών (Ωδική, Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα), Βυζαντινής Μουσικής, Μονωδίας και όλων των οργάνων (πιάνο, κιθάρα, βιολί, φλάουτο, τρομπέτα, τύμπανα κτλ.). Υποχρεωτικά θεωρητικά. Οι σπουδές εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και στους σπουδαστές, που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους δίνεται Πτυχίο ή Δίπλωμα διδασκαλίας μετά από ανάλογες εξετάσεις.