Μουσικό Νηπιαγωγείο

Ολοκληρωμένες μουσικές σπουδές για τους μικρούς μας φίλους. Εισαγωγή στο Μουσικό Νηπιαγωγείο με το τμήμα Μουσική και Παιχνίδι για παιδιά ηλικίας από 3 ετών.

Μουσικοκινητική αγωγή με το διεθνώς διαδεδομένο σύστημα Carl Orff για μαθητές ηλικίας 4-6 ετών και Προθεωρίας για παιδιά ηλικίας (6-8 , 9-10 ετών).
Πρωτοποριακή μέθοδος εκμάθησης μουσικού οργάνου από την ηλικία των 5 ετών.