Τμήμα Ελληνικής και Παραδοσιακής Μουσικής

Σχολές παραδοσιακών οργάνων (Μπουζούκι, Μπαγλαμά, Τζουρά, Κλαρίνο, Ταμπουρά, Λαούτο, Λάφτα, Τουμπελέκι, Ελληνικό Παρ. Τραγούδι, Σαντούρι κτλ.)